21 Şubat 2024 Çarşamba

Sosyal Medya

Son Eklenenler

Kudüs-ü Şerif tam 850 yıl Türk yurdu olarak kaldı

Kudüs-ü Şerif Hz. Ömer (r.a.)'den sonra tam 850 yıl Türk yurdu oldu. Bugünkü Filistin halkının belki de en az yarısı Türk
05 Kasım 2023 14:34
 638'de Kudüs-ü Şerif Hz. Ömer (r.a.) zamanında Müslümanların eline geçti. Ardından Emeviler ve Abbasilere...

Abbasi devletinin zayıflamasıyla ardından 878'de Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları'na geçti.

935'de ise Mısır’da kurulan 2. Türk devleti İhşîdîlerce zaptedildi.

Şii Hamdani, Karmati ve kurucusu Yahudi bir kadının oğlu olan Fatımî Devleti, Türk İhşîdîler Devletini yıkarak 969'da Kudüs'ü ele geçirdi. Fâtımî ve İsmâilîler Sünni Müslümanları uzun süre şehre sokmadılar.

1063’te Alparslan Selçukluların yeni hükümdarı olunca bölgeye Kınık boyundan Emir Atsız'ı gönderdi. Atsız, Harun, Şökli emrindeki Türkmenler Filistin bölgesine yerleştiler. 1069'da ise Kudüs, Remle ve Taberiye Fatımîlerden alarak yeniden Türkmen şehri yaptılar.

Selçuklu'da yaşanan iç karışıklık yüzünden Kudüs 1098 yılında tekrar Fâtımîlerin eline geçti.

Bu durumdan istifade eden Haçlılar 1099'da Kudüs'ü Fatımîlerden aldı. Müslüman ve Musevi soykırımı yaptılar.

● Türk Emiri olan Nureddin Zengi Kudüs-ü geri almak için hazırlıklar yaptı ancak yine bir başka Türk kumandan olan Selahaddin Eyyübî 1187'de 88 yıl süren haçlı işgaline son vererek yeniden Türk yurdu yaptı.

● 1244-1247 arasında Kudüs Harezm Tatarlarının elinde kaldı ise de Eyyübiler tarafından 1247’de kovuldular.

1250'de ise bir başka Türk Devleti olan Memlüklerin idaresine girdi.

1517'de ise Memlüklüler'den Osmanlı'ya devroldu.

878-969 arasında 91 yıl Türklerin elinde olan Kudüs 1069-1098 arasında da 29 yıl Türklerde kaldı.

1187'de yeniden Türklere geçen şehir 1917'ye dek aralıksız 730 yıl Türklerin toprağıydı. Toplamda ise 850 yıl.

Hz Ömer'den sonra ise 1180 yıl Müslümanların elinde kaldı.

1917'de İngiliz işgaline uğradı. Sebebi ise 7. kolorduyu idare eden kişinin İngilizlere terkiydi.

1917 İşgaline rağmen Kudüs hiç bir zaman tek başına gayrimüslim idaresine girmedi. Müslümanlar her şekilde söz sahibi oldu. Mescid-i Aksâ ise 1917'den sonra hep Müslümanlarda kaldı.
Yorum Yap
Diğer İçerikler