02 Ekim 2023 Pazartesi

Sosyal Medya

Son Eklenenler

Şeytan Çıplak

Kemâl Özer, "Şeytan Çıplak" adlı bu eserinde bize hakikatin nesli olduğumuzu hatırlatmaya çalışıyor. Hannasın dehlizlerini aydınlatmak için 'şeytan çıplak!' diyor.
08 Nisan 2023 17:51
Yeni dünya düzeni! Reklâm, moda, kredi kartları, facebook, twitter, cep telefonları, ipadler, sentetik toksik yiyecekler, ‘güzellik’ ürünleri ve hatta ‘naylon mürşitler’ ile esir alınan beden ve ruhlar ordusu...

Toplumları bir arada tutacak dini, kültürel, an'anevî ve millî ne varsa tahrif etmeyi ana hedef edinen bir düzen!

Allah’ı dışlayıp insanı yapayalnız bırakan modernizm!

Şeytanın kurumsallaşmış formu!
 
Kâinat şeyleştirildiği için, insan da şeyleşti. Girift, kirlenmiş, buhranlı ve şizofrenik bir hayatın içine itildik.

İdeoloji ve bilim temelli ‘kurumlaşmış kötülük’ bir virüs gibi sarıyor her yanımızı.

Acı duyabilen her varlığa kasıtla şiddet uyguluyor. Parçalamaya çalışıyor tevhidi! Bedenimizin zikrini…
 
Mamafih kuşatıcı olan zulüm değil, Hakktır. Unutulmamalıdır ki, zalimin başarısı güçlülüğünden değil, bizim ona yüklediğimiz aşırı güç vehminden...

Şeytan ve hükümran global mafya, insanları çocuklarıyla, rızklarıyla, gelecekleriyle, hatta iktidarlarıyla korkutur.

Bize düşen, düşmana güç vehmetmek ve ona atfedilen sanal gücün büyüsüne kapılmak değil, kendi gücümüzün farkına varmaktır, Hz. Musa misali...

Hz. Peygamber (ﷺ) en zor anında en sadık arkadaşı ve yoldaşı Hz. Ebubekir’e ne diyordu: “Korkma! Allah bizimle beraberdir!”
 
Kemâl Özer, sanal âlemde binlerce kişi tarafından okunan yazılarını kâğıda geçirdi. Bize hakikatin nesli olduğumuzu hatırlatmak için. Hannas’ın dehlizlerini aydınlatmak için. “Şeytan çıplak!” demek için!

Teknik Özellikler:
Yazar: Kemal Özer
ISBN: 978-605-5181-95-6
1. baskı: Mart 2015 - HayyKitap

TÜRKİYE TEMİN YERLERİ
KETEBE
BİRLİKTE DAĞITIM
KİTAPYURDU
Amazon Türkiye

GLOBAL TEMİN YERLERİ
Kitapyurdu AVRUPA
AMAZON Global
 
Ayrıca kitap dükkânlarından talep edebilirsiniz.

Not: Bazı sitelerde müteveffa marksist görüşlü Kemal Özer'e ait kitaplarda listlenmektedir. Lütfen tercihinizi yaparken bu ikazı dikkate alınız.
Yorum Yap
Diğer İçerikler