02 Ekim 2023 Pazartesi

Sosyal Medya

Son Eklenenler

Kemal Özer'e, Fetâ Medeniyeti 'Emanet' ödülü

28 Aralık 2014 10:56

 
“İnsanın Yeniden Keşfi İçin; FETA” idealiyle 2005 yılında düzenlenmeye başlayan “DÜNYA FETA GÜNÜ” ve “FETA ÖDÜLLERİ”nin 10'ncusu bugün Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Kardeşlik Feta’sı, Merhamet Feta’sı, Edeb Feta’sı, Güven Feta’sı, Tevazu Feta’sı, Fedakarlık Feta’sı, Yiğitlik Feta’sı, Cömertlik Feta’sı, Sevgi Feta’sı, Diğergamlık Feta’sı, Saygı Feta’sı, Hoşgörü Feta’sı, Azim Feta’sı, Nezaket Feta’sı, Cesaret Feta’sı, Dinleme Feta’sı, Öğrenci Feta’sı, Sadakat Feta’sı, Sağduyu Feta’sı, Girişimcilik Feta’sı, Proje Feta’sı,  Aydın Feta’sı, Adalet Feta’sı, İrfan Feta’sı, Eğitim Feta’sı, Sabır Feta’sı, Dostluk Feta’sı, Zanaat Feta’sı, Kahramanlık Feta’sı, Bilim Feta’sı, Şefkat Feta’sı, Sanat Feta’sı, İletişim, 34- Kadirşinaslık Feta’sı, Tebessüm Feta’sı, Hizmet Feta’sı, Mensubiyet Feta’sı, Tecrübe Feta’sı, Barış Feta’sı, Vefa Feta’sı ve Emanet Feta'sı olmak üzere 41 kategorise verilen ödüllerin 10'uncu Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi.

Gıda Hareketi Başkanı, gazeteci Kemal Özer, Fetâ Medeniyeti Girişim Grubu'nun verdiği Fetâ Medeniyeti ödüllerin EMANET FETÂSI dalında bu yıl ödüle layık görüldü.

FETÂ NEDİR?

Fetâ yani fityan/fütüvvet ehli hakkındaki genel kanaat; yiğit ve cesur olup, delikanlıca ortaya atılan adam olduğu yolundadır. Fütüvvet kelimesi, soy temizliği, mertlik, yiğitlik, delikanlılık, sömertlik, el açıklığı gibi anlamlara gelir. Fütüvvet kelimesi fetâ kelimesinden türemiş bir kelimedir. Kur'an-î bir kavram olan fetâ ise, delikanlı, yiğit, eli açık, iyi huylu manalarındadır ve hem erkek, hem de kadınlar için kullanılır. Fetâ'nın ilk örneği Hz Habil'dir. Hz Musa (a.s.), Hz İbrahim (a.s.)  Hz Yusuf (a.s.) ve Ashab-ı Kehf ise Kur'an-ı Kerim'in bu hususta  örnek verdiği isimlerden bazılarıdır. 

Kendisine iman etmek şöyle dursun düşmanlık edenlerin bile kendisine “emin” dediği belki de ilk kişi Hz Peygamber (s.a.v.)’di. Osmanlı Devleti’nde “emin” unvanı almış memur tarafından yönetilen devlet dairelerine "Şehremaneti" yani bugünkü anlamda “belediye” denilirdi.. "Rüsûmat emaneti" ise bugünkü vergi dairesine verilen addı.

Emanet etmek ise, korunması için bırakmak, koruyuculuğuna vermek, tevdî etmek, geri almak üzere vermektir.

Emânatullah: Allah’ın emaneti. Allah’ın bir gün geri almak üzere verdiği can emanete en iyi örneklerden birirdir. Bu can bize emanetullah'tır. "Emaneti teslim etti" ve "Allah’ın emaneti ne zaman alacağı belli olmaz" halk arasında enöelimle ilgili kullanılan iki cümledir.

Osmanlı Padişahları’na göre halk kendileri için bir emanatullah idiler.

Özetle tarihte fetâ Kur'an'daki örneklerinde de görüleceği üzere put kıran yiğit kimseler için bir iltifat ve tanımlama kavramı idi.

FETÂ MEDENİYETİ'NİN PROGRAM DAVETİYESİ

İNSANIN YENİDEN KEŞFİ İÇİN “FETA” ÖDÜLLERİ'NE DAVETLİSİNİZ. “İnsanın Yeniden Keşfi İçin; FETA” idealiyle 2005 yılından itibaren düzenlenen “DÜNYA FETA GÜNÜ” ve “FETA ÖDÜLLERİ” organizasyonu kurumsal bir kimlik kazanarak yolculuğuna devam etmektedir. Yerelden genele, yeryüzünün her noktasında insani olan her adımı, büyük bir coşkuyla karşılayan Feta Girişimi gönüllüleri olarak; Bu yıl 9. su düzenlenecek olan ve “Türkiye’nin Büyük Barışı”na ithaf edilen FETA ÖDÜLLERİ organizasyonu aracılığıyla değerler merkezinde hayatı tüm yönleri ile kuşatan rengârenk bir tablo oluşturmak peşindeyiz. Her alana dokunmak, insanımıza gerçek rol modeller oluşturmak, rozetlerin ve her türlü simgeleştirmeye dayalı kategorize edici tavırların karşısında, insanın kişilik ve karakter özelliklerine vurgu yapmaktayız. Her türlü farklılığın istifade edilmesi gereken sonsuz bir zenginlik alanı olduğunun daha iyi idraki için örneklikler oluşturmak istiyoruz. Anlamsız çatışmaların merkezine yerleştirilen ve çatışma kültürünü besleyecek kimliklere dönüştürülen hallerin dışında, kişi olarak hayata katkılarımız kadar anlam ifade ettiğimizin fark edilmesi için çaba gösteriyoruz. Yaşam yolculuğuna örneklikler oluşturmak, berekete vesile olmak ve “FETA MEDENİYETİ YÜRÜYÜŞÜ”nde cesaretimizi artırmak amacıyla, 41 değer alanında ödüllendirmelerle 41 değerli insanımızı Türkiye ve Dünya kamuoyunun dikkatine sunarak, iyi bir dünya bırakma iradesine katkıda bulunmak düşüncesindeyiz. Her türlü siyasi, ideolojik, etnik, mezhebi vs. kimlikleri tartışma ve kavga konusu yapmak yerine enerjimizi çok çeşitli üretimlere kanalize edebilme iradesi geliştirme peşindeyiz. “En”leri yarıştırma değil değerleri hayata katma uğraşısı içerisindeki FETA GİRİŞİMİ; çoğulcu ve eşitlikçi yapısıyla Türkiye’ye ayrıcalık, zamana ve mekâna özgünlük katmaya devam etmektedir.

Kaynak: www.fetamedeniyeti.net

Sakarya'da Hilafet ve Emanet
Yorum Yap
Diğer İçerikler