19 Temmuz 2024 Cuma

Sosyal Medya

Son Eklenenler

Şimdi geçmişe sünger çekip şahlanma vakidir!

Gerçek Hayat Dergisinin 1 Haziran 2023, 1092. sayı editör yazısı
15 Haziran 2023 18:59
Jakobenlik…
İstiklâl Mahkemeleri…
Sürgünler, işkenceler, idamlar…
Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasının kapatılıp, uçakların toprağı gömülmesi, uçak malzemelerinin düdüklü tencereye çevrilmesi…
‘Gökten indiği sanılan kitaplar… Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz… Osmanlı ebediyen munkarız olmuştur’ şeklinde hakaret lafları…
İşgalci Yunanla dostluk…
İtalya’nın Ankara’ya teslim ettiği 12 adanın alınmayıp, Yunan’a verilmesi…
‘Ulan öküz Anadolulu’ denilerek Müslüman Türk’ün aşağılanması…
Osmanlı alfabesi yasaklanıp, Latin alfabesine geçilmesi…
Kur’an-ı Kerim bulundurma ve okumanın yasaklanması…
Tekkelerin kapatılması…
Camilerin ahır ve umumhane yapılması…
7 asır devleti idare eden hanedanın sürgün edilip, ölülerinin bile kabul edilmeyişi…
Devletin sabetaycı ve pakraduni çetelerce işgali…
Arapça ezanın yasaklanması…
Misak-ı Millî içindeki Selanik, Varna, Gümülcine, Kırcaali, Yanya, Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye, Kıbrıs, Halep, Batum, Nahcivan gibi şehirleri terk etme…
İsrail’in tanınmasına itiraz eden Nuri Killigil Paşa’nın silah fabrikasının infilak ettirilmesi ve kendisinin yanarak can vermesi…
Devrim otomobilinin seri üretimine mâni olunması...
6 okun devletleştirilmesi…
Hilafetin ilga edilerek Müslümanların başsız bırakılışı…
Vakıf mallarına çöreklenme…
Cevat Rıfat Atilhan’ın otomobil ve yol yapım girişimlerine engel çıkarma…
İsrail’in bağımsızlığını tanıma, Cezayir’in bağımsızlığına ret…
Hac ve umreyi yasaklama…
Millet kuru ekmeğe muhtaç etme…
Başbakan ve bakanların idam edilmesi…
Anadillerde konuşmanın yasaklanması…
Fâili meçhul cinayetler…
FETÖ gibi yapıların devlet ve milletin başına belâ edilmesi…
Her on yılda bir darbe yaparak ülkenin maddî ve mânevî varlıklarının heba edilmesi…
İslam’ın düşman ilan edilmesi…
Şapka zulmü…
PKK’nın kurulup, devlet ve milletin başına musallat edilmesi…
Allah diyenin hapse atılması…
Dinin öğretilmesinin engellenmesi…
Nüfusun azaltılması…
SSK ve devlet hastanelerinde acil hastaların kuyruklarda can çekişerek öldürülmesi...
Sırtını Kâbe’ye, yüzünü ise Londra’ya, Paris’e, Washington’a çevirme…
Askerle milletin bağının koparılması…
Osmanlı ve diğer Türk devletlerinin aşağılanması…
Millî sanayinin kurulmaması…
Ülkenin IMF ve Dünya Bankası’na ipotek edilmesi…
İstihbaratın ABD’ye bağlanması,
Geçmişle tüm bağın koparılması…
Türk dilinin tahrip edilmesi…
10 yılda 15 milyon dinsiz Türk düşmanı yetiştirilmesi…
Kadınların örtünmesinin engellenmesi…
Anadolu’nun kurtulması için gönderilen paralarla banka kurup, o bankayı da partilerine peşkeş çekmeleri…
Ayasofya’nın kapatılması…
Sultanahmet’i yıkma girişimi…
Köylünün malına, emeğine çökme…
Laiklik ve kemalizmin din hâline getirilip zulmün aracı kılınması…

Bütün bu ve daha fazlasının fâili şüphesiz CHP ve onun Türk ve Türk’ün inancına düşman zihniyetiydi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Müslüman Türk’ün son devletidir. O’nu kimseye yem etmeyeceğini 28 Mayıs’ta bir kez daha gösterdi.

Bundan sonra iktidar bu destek ve güvenden ilham alarak, Müslüman Türk devletini asrın en varlıklı, en muteber, en merhametli ve de İslam’ın yeniden büyük sancaktarı hâline getirilmelidir.
5 yıl sadece 1825 günden ibaret… Bu bir rüya kadar çok kısa bir zaman…

Bu vaktin kıymeti bilinmez, inşanın temelleri doğru atılmaz, ilham yanlış yerde aranır, mümeyyiz olmayan kifayetsiz ve ihanete meyilli kişiler tercih edilirse her şey heba edilmiş olur.
Hayat emanettir!
Makamlar emanettir!
Vakit emanettir!
Kıymeti bilinmezse maazallah elden çıkıverir.

Artık acılar ve ihanetlerle dolu yakın geçmişe sıkı bir sünger çekip, Müslüman Türk’e yaraşır yeni bir Türkiye kurma vaktidir.

Erdoğan bunu başarmaya muktedir bir liderdir.

Milletin reylerinin yanı sıra İslam ümmetinin ve tüm mazlumların duası ardındadır.

Şimdi şahlanma vaktidir!

Vesselam!
Yorum Yap
Diğer İçerikler