Anasayfaİletişim
  • Kemal Özer Kimdir?
  • Makaleler
  • Fotoğraflar
  • Videolar
  • Kitaplar
  • Programlar
Konya’da doğdu. Çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalıştı. Bilişim firmalarında yöneticilik yaptı. Halen Yeni Söz Gazetesi’nin Genel yayın Yönetmenliği görevini yürüyor. Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin Başkanı. Yayınlanmış 8 kitabı var. Yeni Söz’de ve çeşitli mecmualarda yazıyor. 2014 FETA ‘Emanet’ ödülüne layık görüldü.

'Gülen Şeytanlar Tarihi' kitapçılarda

Kitaplar6 Mart 2018 Salı

Kemal Özer'in yeni kitabı Gülen Şeytanlar Tarihi, Pavlus'tan Sabetay Sevi'ye, Sion'dan FETÖ'ye kripto fitnecileri ele alıyor. Kısaca 2 bin yıllık bir tarihi özetliyor.

GÜLEN ŞEYTANLAR TARİHİ

Pavlus'tan Sabetay Sevi'ye, Sion'dan FETÖ'ye kripto fitnecilerin tam listesi!Aslında bu ‘tarih’, şeytanın kibri yüzünden Allah-ü Teâlâ'nın, Âdem (a.s.)’a yani insana secde/tazim emrine isyanıyla başlamış, O ve zevcesi Hz. Havva'yı, 'yasak ağaç' ile aldatmasıyla devam etmiştir. İblis ile insanın mücadelesi o gün bugün aralıksız sürüyor.

Şeytan, Kuran'ı Kerim'de de açıkça beyan edildiği üzere, sırat-ı müstakime ulaşan Müslümanları bu yoldan uzaklaştırmak, Âdem’in çocuklarını Hakk yola yaklaştırmamak ister. Bunun için içimizden bazılarını kendine çırak olarak alır, kalfalığa kadar terfi ettirir. Bu iki ayaklı şeytanlar ise ustalarıyla beraber fitne ateşi yakarlar. İsterler ki; şüphecilik artsın, akıl ve lider putlaşsın, Müslümanlar kendi arasında fırkalara bölünüp parçalansın, herkes sadece kendini doğru yolda görsün, fitne, fesâd alsın yürüsün, Hakk ile batıl karışsın...

İşte bu kitap, şeytan ve onun emrine giren kalfaların ifsad tarihidir. Sion, Bilderberg, Gül Haç, CIA, MOSSAD, BND, NATO, Cizvit, Moon, Opus Dei, Sayntoloji, mason locaları ve dahi FETÖ gibi illüzyonist şer şebekelerinin yazdığı 'kanlı' bir tarih... Başka bir ifadeyle, başrolünde sahte peygamberlerin, sahte şeyhlerin, Pavlus, İbn-i Sebe, Hasan Sabbah, Sabetay Sevi gibi hannâsın oynadığı 'büyülü' bir film...

Bir daha aldanmamak, kanmamak, tuzağa düşmemek ve evet şeytanın kalfalarıyla savaşmak, bir eşrefi mahlûkat olarak bize verilen emaneti hakkıyla taşımak için okunmalı! Düşmanı yakından tanımak için... İlk kez yayımlanan belgeler, bini aşkın referans eşliğinde, bir 'korunma' ve 'fetih' duası niyetine...

Kitabın Bölümleri:

İfsad ve Fitne Hareketleri

     Müslümanların ihtilafları nasıl başladı?

     İlk sahte peygamberler

     İhtilaflar devri

     Sapkın fırkalar

     Hz Muhammed’in en çok korktuğu kişi

     Fitnenin merhaleleri

∎ Pavlus: Şeytanın kalfası

∎ İbn-i Sebe: Gülen’in fikir atası ve şeytanın kalfası

     Hz Osman dönemi FETÖ’sü

     Satanist Yahudilerin işi devrimler

∎ Ehli Sünnet ve’l-Cemaat mezhepleri

     Müslümanlar şerde ittifak etmezler

∎ Hasan Sabbah: Şeytanın kalfası

     Gülen’i kim keşfetti?

     İsmâilîlik mezhep mi, din mi?

     Gülen’in cinayetleri

     Siyonistler nasıl cinayet işler?

     Kudüs’ü de Temmuz’da işgal etmişlerdi

∎ Thug’lar: Az bilinen cinayet şebekesi

     Türk devletlerine kan kusturdular

     Thag Life oyununa dikkat

     İngilizler ‘Thug devleti’ kuruyor

∎ Osmanlı millet sistemi ve Rum Patrikhanesi

     Osmanlı, Patrik Gregorius’u neden idam etti?

     Amerika’dan ithal patrik ve Gülen

     Türkiye’de ajan, Vatikan’da Papa

∎ Sabetay Sevi: Şeytanın kalfası

     Mason olur musun?

     Parvus adlı iblis

     Selanik’te Şimon, İstanbul’da Şemsi

     Sabetaycılık: Gizli Bir Yahudi Tarikatı

∎ Cemalettin Efgānî: Modernist, reformcu, müfsid

     Modernleştir ki dinsizleşsin

     İstanbul’da Afgani, Afganistan’da İstanbulî

     Eceli ile ölmedi, köpekler gibi geberttiler

     Hem Kralı VII. Edward'ın dostu, hem de mason

     Martin Luther’in izinden

     Mısır’da mason locası kurucusu

     Masonlar onu anlatıyor

     ISIS ikinci kez doğuyor

     Dinlerin hepsi de müsamahasızmış

     Jakoben içtihatçılıktan Darwinciliğe ne arasan mevcut

     İslam, Hıristiyanlık ve Yahudiliği birleştireceklermiş

∎ Ebu Reyye: Hadis karşıtı ve tarihselcilerin şeyhi

     Hadis-i Şerif retçileri ve tarihselciler

     Şarkiyatçıların kurbanları  

∎ Fazlur Rahman: Modernist müfsid  

∎ Musa Carullah: Modernist, şaşkın müfsid  

     Modernistler nereye koşuyor?  

∎ Tahir’ül Kadri: Pakistan’ın FETÖ’sü  

     Besle kargayı oysun gözünü  

     FETÖ Kadri’yi ‘kurban’ eder  

     Kraliçe’nin Kadri’si  

     Pakistan’ın  17 / 25  Aralığı  

∎ Masonik Manevi Cihazlanma Örgütü 

     Komünizmle Mücadele Derneği  

     Bilderberg, Gül Haç ve MRA’cı iblisler  

     Şeytanî metinler  

∎ İngilizler sahnede  

     Ağa Hanlar: İsmâilîlerin yeni yüzü  

     Kadıyânîlik: Yeni İbn-i Sebelerden Mirza Gulam Ahmed  

     Bahailik: İran’da doğan sapkın yapı  

     Vehhâbîlik: Sahte peygamberlerin diyarından  

     Topal Molla: İngiliz şeyhi  

     Kesnizaniler: Irak’ı imha eden tarikat  

∎ Modern şeyh böyle olur  

∎ Yabancı okulların İslam ve topluma etkisi 

     Frerler Cemiyeti: Saint Joseph’ın patronu  

     Robert kolejinden Boğaziçi Üniversitesi’ne  

     Montessori: Katolik eğitim sistemi  

     Herkesi Kasım Gülek yapmak istediler  

     Sussex Üniversitesi’ne dikkat!  

     ‘Bilim dini’ ve müfsid Müslümanlar 

∎ Adı Aylin: Peki kendisi kim?  

     Nilüfer: Patriğin öptüğü kadın  

     Bakan ama Türkçe imtihanını geçemiyor  

     Patrikten emir var: Bana bir torun verin  

     Gülekler takdis ediliyor  

     AK Parti’ye liste operasyonu mu?  

     Bardakçı’dan Koç güzellemesi 

∎ Kasım Gülek: Gülen’i NATO, CIA ve Papa’ya sunan adam  

     Endüslüs’ten Osmanlı’ya sığınan Yahudi cemaatleri  

     Mustafa Naili Paşa: Giritli Deli  

     Kasım Gülek: Kimin nesi kimin fesi?  

     Gülek’ten rezilâne propaganda  

     Turgut Sunal: NATO ve Gladyo  

     Gülen’in siyasi babası: NATO’nun başında  

     Papaya öptüren düdüğü çalar 

     Köpeğine Paris’ten yemek getirtiyor  

     Cumhurbaşkanlığı için kendini işaret ediyor  

     Bildik bir CHP geleneği: Türkiye’yi yabancılara şikâyet etmek  

     Tohum kazığı: Gelecek hırsızlığı  

     Pavlus Üniversitesi: Gülek’in en büyük arzu  

     İstiklal Savaşı kadar önemli seçim  

     Devlet malı deniz: Yiyenler hınzır 

     Başterörist Gülen ile Gülek’in masonluğu  

     Tanrı’yı eleştirebilirsiniz fakat İsrail’i asla  

     Masonluk: İnsanlık mabedinin yıkıcıları  

     CHP, din, FETÖ ve 15 Temmuz  

     Zamanla ele geçirilen medya  

     Şemsettin Günaltay: Gülek mürebbisi 

     Devlet’de Gülek ve Gülen’i böyle raporlamış  

     CIA ve MOSSAD hep ardındaydı  

     Gülen masonluğa giriyor  

∎ Yaşar Tunagür: FETÖ’nün mucidi 

     Erbakan’ı asacaksın  

     Erbakan, Milli Nizam’ı kuruyor  

     Abdullah Öcalan konuşuyor  

     Cemalettin Kaplan: MİT, BND, Diyanet  

     Esad Coşan: Gülen’i ifşa ediyor  

∎ Herkül Hareketi: Ya da terör örgütü FETÖ  

     CIA’in işkence uçaklarının adı da: Herkül  

∎ Gülen’in nesebi  

     Gülen’in baba tarafı kim?  

     Kurt İsmail Hakkı Paşa’nın damadı  

     Ayabakanların kasap Mustafa’sı  

     Sion tarikatı ve Notre Dame de Sion  

     Paşalar Edirne ve Selanik’teler  

     Gülen’in annesinin gerçek adı ne?  

     Gülen’in babası Ermeni mi?  

     Gülen’in irtibatları  

     Gülen kardinalliği reddetmemiş  

     Cizvit, Moon, Opus Dei ve Sayntoloji karması  

     Cizvit: Cehennem  

     Opus Dei: İcap eden her yalan 

     Sayntoloji: Para delisi, azgın eylemci  

     Moon: Çocuk hırsızı  

     İstihbarata sızdılar mı sızmadılar mı?  

     FETÖ körpeleri nasıl devşirip mankurtlaştırıyordu?  

     Bir başka devşirme ya da TSK içindeki bomba  

     Dört koldan saldırıyorlar  

     Yahudi dostları  

     Yayıncıları nasıl ele geçirdiler?  

∎ 15 Temmuz’da kimler vardı, ne oldu, ne olamadı?  

     Büyükada’da kimler vardı?  

     İncirlik’te neler olupbitti?  

     15 Temmuz ‘geliyorum’ diyordu  

     İngiliz hep pusudadır  

     Papazların takası mümkün mü?  

     Akbabalar Türkiye’nin üstünde uçuyor  

     Besliyoruz kargayı oyuyor gözümüzü

     Sinema: Şeytanın kara perdesi

     Suçlu ne zaman ayağa kalkacak?

     Müslümanlar kardeş küfür tek millet

     Fırat Kalkanı: Bir asır sonra ilk bağımsız savaş hamlesi

∎ Ĥitām

∎ FETÖ ÖRGÜTÜ KAVŞAKLARI VE KIRILMA KRONOLİJİSİ

Araştırmada faydalanılan eserler

Yazarın Hayykitap'tan yayımlanan kitapları:

Gülen Şeytanlar Tarihi, Mart 2018

İyi Gıda Kötü Gıda, Aralık 2016

Şeytan Çıplak, Şubat 2015

Ramazan Kitabı, Temmuz 2014

Hangi Suyu İçmeli?, Temmuz 2014

Organ Nakli Hakkında Gizlenen Gerçekler, Kasım 2013

Yediklerimizin İçinde Ne Var?, Kasım 2012

Müslüman’ın Diyeti,  Temmuz 2012

Şeytan Ye Diyor, Mayıs 2011

Deccal Tabakta, Mart 2010

 

 

'Gülen Şeytanlar Tarihi'

Yazar: Kemal Özer

Yayınevi: Hayykitap 471

Kategori: Bize Söylenmeyenler - 38

Türü: BİZE SÖYLENMEYENLER / Din / Teknoloji / Küresel Sistem / Tarih

Birinci baskı: Mart 2018

Sayfa sayısı: 576

Ebat: 15,5x23 cm

ISBN: 978-975-2477-80-3

Barkod: 9789752477803

AVRUPA TEMİN YERLERİ

KİTAPYURDU AVRUPA
Thalia
Amazon
 
TÜRKİYE TEMİN YERLERİ
KİTAPYURDU
D&R
Babil
İdefix
İsim
Mail
Mesaj
Doğrulama: 9034687
 

Hikmetli Kıssalar Gençlere Hisseler
'Gülen Şeytanlar Tarihi' kitapçılarda
İyi Gıda Kötü Gıda
مكائد أبالسة الطعام Şeytan Ye Diyor'un Arapça baskısı çıktı
Şeytan Çıplak
Hangi Suyu İçmeli?
Ramazan Kitabı
Organ Nakli Hakkında Gizlenen Gerçekler
Yediklerimizin İçinde N(E) Var?
Müslüman'ın Diyeti
İletişim
Şeytan Ye Diyor - İnsan Ne Yemeli Ne Yememeli?
Deccal Tabakta

Moral Fm'de: İyi gıda iyi gelecek

+ Devamı


TVNET Sağlık Raporu'ndayız

+ Devamı


Kontv'de Düzlem programının konuğuyuz

+ Devamı


TV24'de küresel tuzakları konuşuyoruz

+ Devamı


Sultanbeyli'de konferans ve imza

+ Devamı


8 Ekim 2018 Ankara KAGEM Konferansı

+ Devamı


İFAM'da gençlerle buluştuk

+ Devamı


Ömer Öztürk Talebe Yurdunda konferans

+ Devamı